Islamforskning

Vedtægter

§1 – Navn

Foreningens navn er ”Forum for Islamforskning”.

§2 – Hjemsted

Foreningens hjemsted følger formanden.

§3 – Stiftere

Foreningens stiftende medlemmer er: Garbi Schmidt, Lise Paulsen Galal, Tallat Shakoor, Kirsten Damgaard, Mette Bro Jansen, Jon Olsen, Monique Hocke, Dorthe Possing, Birgitte Schepelern Johansen, Katrine Johansen, Cristina Jagd, Karen-Lise Johansen, Inge Liengaard, Safet Bektovic, Tina G. Jensen, Annette Haaber Ihle, Mikkel Rytter, Kate Østergaard, Mette Krabbe, Sidsel Jensen, Lene Kühle, Tim Jensen, Jonas Otterbeck.

§4 – Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og fremme forskningen af islam og muslimer i Danmark. Dette sker gennem intern videndeling af igangværende forskning og gennem ekstern formidling.

§5 – Medlemskab

Foreningen er åben for forskere og kandidatstuderende, som på et akademisk niveau beskæftiger sig med forskning af relevans for viden om islam og muslimer i Danmark. Personer, som ønsker at være medlemmer, henvender sig skriftligt til foreningens bestyrelse med beskrivelse af forskningsområde og meritter inden for foreningens område. Det er bestyrelsen, som afgør, om en ansøger kan optages som medlem eller ej. Afslag begrundes skriftligt. Afslag på optagelsesønsket kan ankes og behandles på næste ordinære generalforsamling. Forudsætning for medlemskab og stemmeret på generalforsamlingen er rettidigt betalt kontingent. Sidste rettidige betaling af kontingent falder 14 dage før den ordinære Generalforsamling.

§6–Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen, der indkaldes hvert år i foråret med mindst 1 måneds varsel. Der kan derudover indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling – med mindst 14 dages varsel – hvis foreningens bestyrelse eller mindst 10 medlemmer af foreningen ønsker det. Generalforsamlingen får forelagt foreningens regnskaber, vælger medlemmerne af bestyrelsen, træffer beslutninger om kontingent, evt. revideringer af vedtægterne, evt. eksklusioner eller opløsning af foreningen. Eksklusion og opløsning kræver 2/3 af Generalforsamlingens stemmer. Punkter til dagsorden skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage inden Generalforsamlingen.

up to 40 Hours of Battery

Stay connected as long as you want with rapid charge and activity control

Simple TOUCH CONTROLS

Swipe, move, and speak fast and easily with comfortable touch controls

quality sound and tone

Amazing sound and beats. A new sound experience you never had before

up to 40 Hours of Battery

Stay connected as long as you want with rapid charge and activity control

Simple TOUCH CONTROLS

Swipe, move, and speak fast and easily with comfortable touch controls

quality sound and tone

Amazing sound and beats. A new sound experience you never had before

NOISE CANCELLING

Take a break from your surroundings and dive deep into powerful, clear music

PREMIUM DESIGN & Style

Perfect, sleek, and modern headphone design that will suit your spirit and vibe

lightweight materials

Move and dance with these lightweight headphones and enjoy every moment