Islamforskning

Forum for Islamforskning

Forum for Islamforskning er en forening for forskere og kandidatstuderende, som på et akademisk niveau beskæftiger sig med forskning inden for islam og muslimer primært i Danmark.

Forum for Islamforskning (FIFO) blev stiftet i januar 2005 med det formål at give forskere og kandidatstuderende, som arbejder med islam og muslimer i Danmark, mulighed for at koordinere deres indsats og lade sig inspirere af hinandens arbejde. FIFO’s primære formål er at fremme kendskabet til og forskningen inden for islam og muslimer i Danmark, samt at bidrage til en styrkelse af nye og eksisterende forskningsnetværk. FIFO fungerer derfor som et tværfagligt og tværinstitutionelt forum, hvor medlemmerne med jævne mellemrum mødes til forskningsseminarer og konferencer.

Aktuel forskning

Denne side er under opdatering. Har du et aktuelt forskningsprojekt indenfor islam, kan du kontakte Forum for Islamforskning.

Aktuel tidsskrift

Tidsskrift for Islamforskning er et netbaseret og peer-reviewed tidsskrift, som publiceres af FIFO. Formålet med tidsskriftet er at opfylde FIFO’s ambition om at fremme vidensdelingen blandt forskere og kandidatstuderende. Herudover tilbyder Tidsskrift for Islamforskning den bredere offentlighed et indblik i den nyeste forskning på området.

Bestyrelse

Formand Garbi Schmidt (RUC)

Næstformand Martin Riexinger (AU)

Repræsentant for TIFO Tina Dransfeldt Christensen (RUC)

Kasserer Niels Valdemar Vinding (KU)

Sekretær Sara Jul Jacobsen (RUC)

Menigt medlem Ehab Galal (KU)

Suppleant Andreas Nabil Younan (KU)

Suppleant Johanne Louise Christiansen (KU/ADU)

Vedtægter

§1 – Navn

Foreningens navn er ”Forum for Islamforskning”.

§2 – Stiftere

Foreningens stiftende medlemmer er: Garbi Schmidt, Lise Paulsen Galal, Tallat Shakoor, Kirsten Damgaard, Mette Bro Jansen, Jon Olsen, Monique Hocke, Dorthe Possing, Birgitte Schepelern Johansen, Katrine Johansen, Cristina Jagd, Karen-Lise Johansen, Inge Liengaard, Safet Bektovic, Tina G. Jensen, Annette Haaber Ihle, Mikkel Rytter, Kate Østergaard, Mette Krabbe, Sidsel Jensen, Lene Kühle, Tim Jensen, Jonas Otterbeck.

§2 – Hjemsted

Foreningens hjemsted følger formanden.

§2 – Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og fremme forskningen af islam og muslimer i Danmark. Dette sker gennem intern videndeling af igangværende forskning og gennem ekstern formidling.

Medlemskab

Forum for Islamforskning er en forening for forskere og studerende, som på et akademisk niveau beskæftiger sig med forskning inden for islam og muslimer primært i Danmark, men også i resten af verden. Ønsker du at blive medlem af foreningen, kan du sende en mail til kasserer Niels Valdemar Vinding ( lbm993@hum.ku.dk). E-mailen skal indeholde en kort beskrivelse af din faglige baggrund og forskningsområde.

Kontingent til FIFO betales til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, reg. 5328, konto 0246048, en gang årligt og udgør 150 kr. (dog kun 50 kr. for studerende). Har du spørgsmål til kontingent eller andet økonomisk, kan du også skrive til kasserer Niels Valdemar Vinding,

ARKIV

Se arkiv over Tidsskrift for Islamforskning. : https://tifoislam.dk/issue/archive

AKTUELT TIDSSKRIFT

Et netbaseret og peer-reviewed tidsskrift

KONTAKT

Forum for Islamforskning kan kontaktes på info@islamforskning.dk

FACEBOOK

Få løbende opdateringer fra Forum for Islamforskning