Islamforskning

Forum for Islamforskning

Forum for Islamforskning er en forening for forskere og kandidatstuderende, som på et akademisk niveau beskæftiger sig med forskning inden for islam og muslimer primært i Danmark.

Forum for Islamforskning (FIFO) blev stiftet i januar 2005 med det formål at give forskere og kandidatstuderende, som arbejder med islam og muslimer i Danmark, mulighed for at koordinere deres indsats og lade sig inspirere af hinandens arbejde. FIFO’s primære formål er at fremme kendskabet til og forskningen inden for islam og muslimer i Danmark, samt at bidrage til en styrkelse af nye og eksisterende forskningsnetværk. FIFO fungerer derfor som et tværfagligt og tværinstitutionelt forum, hvor medlemmerne med jævne mellemrum mødes til forskningsseminarer og konferencer.

Aktuel forskning

Denne side er under opdatering. Har du et aktuelt forskningsprojekt indenfor islam, kan du kontakte

Aktuel tidsskrift

Tidsskrift for Islamforskning er et netbaseret og peer-reviewed tidsskrift, som publiceres af FIFO. Formålet med tidsskriftet er at opfylde FIFO’s ambition om at fremme vidensdelingen blandt forskere og kandidatstuderende. Herudover tilbyder Tidsskrift for Islamforskning den bredere offentlighed et indblik i den nyeste forskning på området

Arkiv

Se arkiv over Tidsskrift for Islamforskning : 

Bestyrelse

Formand Garbi Schmidt (RUC)

Næstformand Martin Riexinger (AU)

Repræsentant for TIFO Jesper Petersen (KU),  Ehab Galal (KU)

Kasserer Martin Riexinger (AU)

Sekretær Safia Aoude (KU)

Menigt medlem Mattias Gori Olesen (AU)

Menigt medlem: Andreas Nabil Younan (KU)

Suppleant Johanne Louise Christiansen (SDU)

Vedtægter

Vedtaget på den stiftende Generalforsamling den 19. januar 2005 på Socialforskningsinstituttet, København

§1 – Navn

Foreningens navn er ”Forum for Islamforskning”.

§2 – Hjemsted

Foreningens hjemsted følger formanden.

§3 – Stiftere

Foreningens stiftende medlemmer er: Garbi Schmidt, Lise Paulsen Galal, Tallat Shakoor, Kirsten Damgaard, Mette Bro Jansen, Jon Olsen, Monique Hocke, Dorthe Possing, Birgitte Schepelern Johansen, Katrine Johansen, Cristina Jagd, Karen-Lise Johansen, Inge Liengaard, Safet Bektovic, Tina G. Jensen, Annette Haaber Ihle, Mikkel Rytter, Kate Østergaard, Mette Krabbe, Sidsel Jensen, Lene Kühle, Tim Jensen, Jonas Otterbeck.

§4 – Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og fremme forskningen af islam og muslimer i Danmark. Dette sker gennem intern videndeling af igangværende forskning og gennem ekstern formidling.

 

 

Nyhedsbrev

FIFO’s nyhedsbrev bliver sendt til alle medlemmer og tilmeldte modtagere. I nyhedsbrevet vil du kunne læse om aktiviteter i FIFO, om Tidsskrift for Islamforskning, om arrangementer, nye bøger og forskningsprojekter af relevans for foreningens fagområde. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på info@islamforskning.dk.

Som medlem er du velkommen til at sende bidrag til nyhedsbrevet i form af omtale af nye bøger, arrangementer, forskningspubliceringer, nye ansættelser eller andet af relevans for foreningens arbejdsområde til sekretær Safia Aoude:

 

 

Medlemskab

Forum for Islamforskning er en forening for forskere og studerende, som på et akademisk niveau beskæftiger sig med forskning inden for islam og muslimer primært i Danmark, men også i resten af verden. Ønsker du at blive medlem af foreningen, kan du sende en mail til kasserer Martin Riexinger ( mri@cas.au.dk). E-mailen skal indeholde en kort beskrivelse af din faglige baggrund og forskningsområde.

Kontingent til FIFO betales til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, reg. 5328, konto 0246048, en gang årligt og udgør 150 kr. (dog kun 50 kr. for studerende). Har du spørgsmål til kontingent eller andet økonomisk, kan du også skrive til kasserer Martin Riexinger:


Mød doktoren

I denne forelæsningsrække inviterer vi nydisputerede ph.d.er til at præsentere deres forskning. Nydisputerede ph.d.er kan præsentere deres forskning i forelæsningsrækken, hvis den ligger inden for TIFOs mission om at facilitere forskning i skandinavisk islam og forskning i islam på verdensplan udført af forskere ansat på skandinaviske universiteter. TIFO arrangerer en til to forelæsninger af denne type per semester med henblik på at give kollegaer let adgang til de nyeste forskningsresultater samtidig med, at nydisputerede ph.d.er får en mulighed for at præsentere deres arbejde. Forelæsningerne afholdes over Zoom.

Meet the doctor

In this series of lecture we will invite newly defended Doctors to present their research and recently defended dissertations. A prerequisite to be invited is that the dissertation are in line with TIFO mission to facilitate and encourage the academic study of Islam, either in Scandinavia, or by scholars from Scandinavian Universities. The aim is to keep the lecture series at a regular basis (between one and two occasion per semester) in order to provide scholars that study Islam with the opportunity to get accustomed to the latest research in the field. As well as to provide a platform for new scholars to present their work. The series will be held online through Zoom.